Tandarts Deelstra

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit1 heeft een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld. Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Tandheelkunde Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €14,33
A15 Oppervlakte verdoving €7,45
A20 Behandeling onder algehele narcose **

Verdoving door middel van een roesje

Code Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €35,77

Consultatie en diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleemgericht consult €21,78
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan €28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €57,31
C70 Keuringsrapport met bitewingfotos **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfotos **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring **
C80 Mondzorg aan huis €17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €45,85
C85 Weekendbehandeling €21,78
C86 Avondbehandeling €21,78
C87 Nachtbehandeling €21,78
C90 Niet nagekomen afspraak

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €31,52
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €240,71
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €17,19
E31 Snij-/ hoektand €114,62
E32 Premolaar €160,47
E33 Molaar €206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling €22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie €80,24
E37 Kijkoperatie €68,77
E40 Directe pulpa-overkapping €28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €22,92
E44 Verwijderen spalk €5,73
E45 Aanbrengen rubberdam €11,46
E51 Verwijderen van kroon of brug €34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €28,66
E53 Verwijderen van wortelstift €40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €28,66
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €45,85
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt €45,85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €45,85
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €57,31
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €28,66
E85 Elektronische lengtebepaling €14,33
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €57,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak €71,64

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie €85,97
G11 Scharnierasbepaling €85,97
G12 Centrale relatiebepaling €80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen €57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte €28,66
G16 Therapeutische positiebepaling €28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal €57,31
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding €57,31
G61 Instructie spieroefeningen €57,31
G62 Occlusale spalk €154,74
G63 Repositiespalk €229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen €315,22
G66 Biofeedbacktherapie €51,58
G67 Behandeling triggerpoint €63,04
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €45,85
G69 Opbeetplaat €63,04
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €286,56
G72 Controlebezoek MRA €28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk €45,85

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies €42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €32,09
H21 Kosten hechtmateriaal €5,92
H26 Hechten weke delen €63,04
H33 Hemisectie van een molaar €68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €91,70
H44 Primaire antrumsluiting €63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,19
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €80,24
H60 Marsupialisatie €80,24
H65 Primaire sluiting €154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €183,40
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €57,31

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63.56
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 97.79
J03 Proefopstelling € 132.01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44.00
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29.34
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19.56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234.69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146.68
J11 Prepareren donorplaats € 132.01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141.79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68.45
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83.12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127.12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 58.67
J19 Toeslag esthetische zone € 63.56
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223.44
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73.34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161.35
J27 Vervangen implantaat € 223.44
J28 Plaatsen volgend implantaat € 92.41
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment € 34.71
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102.68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 112.45
J33 Kosten implantaat € 314.04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9.78
J36 Verwijderen implantaat € 32.27
J37 Vervangen volgend implantaat € 92.41
J40 Twee magneten/drukknoppen € 151.57
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 34.23
J42 Staaf tussen twee implantaten € 200.46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63.56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24.45
J50 Boven- en onder klikgebit € 503.60
J51 Onder-klikgebit € 327.58
J52 Boven-klikgebit € 327.58
J53 Omvorming klikgebit € 97.79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127.12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146.68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107.56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132.01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53.78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88.01
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 136.90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171.13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195.57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220.02
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 53.78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102.68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127.12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151.57
J78 Verwijderen en vervangen drukknop € 24.45
J79 Verwijderen en vervangen steg € 45.47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497.73
J97 Overheadkosten implantaten € 171.85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97.25

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12.85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12.85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12.85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 25.79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5.73
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17.19
M40 Fluoridebehandeling € 14.33
M61 Mondbeschermer € 25.79

Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40.12
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 45.85
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85.97
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63.04
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171.94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63.04
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57.31
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.19
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 171.94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 229.25
P27 Reoccluderen € 57.31
P28 Naregistratie en remounten € 57.31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45.85
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372.53
P31 Wortelkap met stift € 143.28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85.97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57.31
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234.98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320.95
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.66
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34.39
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63.04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85.97
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.33
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.39
P45 Noodkunstgebit € 114.62
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40.12
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 45.85
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28.66
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 160.47
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 45.85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 45.85

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay € 68.77
R09 Tweevlaks composiet inlay € 131.82
R10 Drievlaks composiet inlay € 171.94
R11 Eenvlaksinlay € 103.16
R12 Tweevlaksinlay € 160.47
R13 Drievlaksinlay € 229.25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.66
R24 Kroon € 252.17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd € 68.77
R29 Confectiekroon € 51.58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57.31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 57.31
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 114.62
R40 Eerste brugtussendeel € 171.94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85.97
R46 Brugverankering, per anker € 57.31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143.28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 28.66
R55 Gipsslot met extra afdruk € 28.66
R60 Plakbrug zonder preparatie € 114.62
R61 Plakbrug met preparatie € 171.94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40.12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22.92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63.04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63.04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34.39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 57.31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.66
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68.77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114.62
R80 Temporaire, eerste voorziening € 28.66
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11.46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151.88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166.21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element € 22.92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 88.83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 103.16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45.85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  (behandeltijd tot 20 minuten) € 60.18
T42 Consult parodontale nazorg (behandeltijd vanaf 20 minuten) € 87.11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  (behandeltijd vanaf 45 minuten) € 115.77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154.17
T57 Toepassing lokaal medicament € 61.90
T60 Evaluatieonderzoek € 151.88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166.21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186.27
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 286.56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 343.87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154.17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149.01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71.64
T80 Tandvleestransplantaat € 123.22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100.30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54.45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) € 143.28
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 343.87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 114.62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186.27
T87 Kroonverlenging per element € 186.27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343.87
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154.17
T91 Pocketregistratie € 34.39
T92 Parodontiumregistratie € 68.77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40.12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77.37
T95 (Draad)Spalk € 22.92
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 57.31

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €15,06
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,05
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €15,06

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68.77
V30 Fissuurlak, eerste element € 25.79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.46
V70 Parapulpaire stift € 11.46
V71 Eenvlaksvulling amalgaam € 24.07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38.40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49.86
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69.92
V80 Wortelkanaalstift € 20.06
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 35.53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 49.86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 61.32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 81.38
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.60
V91 Eenvlaksvulling composiet € 45.85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60.18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71.64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91.70

Maken en beoordelen foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto € 16.05
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto € 12.04
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68.77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68.77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25.22
X24 Schedelfoto € 30.95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194.86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57.31
X34 Beoordelen schedelfoto € 22.92

Abonnementstarieven

Code Prestaties Tarief
Z10 Abonnement categorie A per maand €7,45
Z20 Abonnement categorie B per maand €11,46
Z30 Abonnement categorie C per maand €15,47
Z40 Abonnement categorie D per maand €18,91
Z50 Abonnement categorie E per maand €22,92
Z60 Abonnement categorie F per maand €6,30

* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tariefbeschikking is altijd leidend. de tandarts of de KNMT (de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen) is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

**Een niet nagekomen afspraak valt niet onder de NZA-lijst. Een tandartsafspraak kost €20,00 per 10 minuten ingeplande tijd en een afspraak bij de mondhygiënist €20,00 euro per 15 minuten ingeplande tijd. Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.