Tandarts Deelstra

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit1 heeft een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld. Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Tandheelkunde Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58
A15 Oppervlakte verdoving €   7,58
A20 Behandeling onder algehele narcose **

Verdoving door middel van een roesje

Code Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 29,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 29,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,66

Consultatie en diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 58,31
C70 Keuringsrapport met bitewingfotos **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfotos **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring **
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46,65
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16
C90 Niet nagekomen afspraak

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104.95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,49
E31 Snij-/ hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijderen spalk €  5,83
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 Uitwendig bleken per kaak € 72,88

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77 
 G15 Voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
 G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
G61 Instructie spieroefeningen € 58,31
G62 Occlusale spalk € 157,43
G63 Repositiespalk € 
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 
G65 Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G66 Biofeedbacktherapie
G67 Behandeling triggerpoint
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €  
G69 Opbeetplaat € 64,14
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 Reparatie MRA met afdruk € 46,65

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29.85
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19.90
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €  84,57
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 64,67
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J27 Vervangen implantaat € 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat € 94,02
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment € 35,32
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 104,46
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,95
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J40 Twee magneten/drukknoppen € 
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
J42 Staaf tussen twee implantaten € 203,95
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
J50 Boven- en onder klikgebit € 512,37
J51 Onder-klikgebit € 333,29
J52 Boven-klikgebit € 333,29
J53 Omvorming klikgebit € 99,49
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78 Verwijderen en vervangen drukknop € 24,87
J79 Verwijderen en vervangen steg € 
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506,40
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,07
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 26,24
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,49
M40 Fluoridebehandeling per kaak € 14,58
M61 Mondbeschermer € 26,24

Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,82
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 46,65
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
P31 Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
P45 Noodkunstgebit € 116,61
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,82
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46,65
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 163,26
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 46,65
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 46,65

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 Eenvlaksinlay € 104,95
R12 Tweevlaksinlay € 163,26
R13 Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 29,15
R24 Kroon op natuurlijk element € 256,55
R29 Confectiekroon € 52,48 
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31 
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 116,61 
R34 Kroon op implantaat € 233,23
R40 Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R46 Brugverankering, per anker € 
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
R80 Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,66
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  (behandeltijd tot 20 minuten) € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg (behandeltijd vanaf 20 minuten) € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  (behandeltijd vanaf 45 minuten) € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T57 Toepassing lokaal medicament € 62,97
T60 Evaluatieonderzoek € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 349,84
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) € 145,77
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 349,84
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
T87 Kroonverlenging per element € 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T95 (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 15,32
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,32

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 Parapulpaire stift € 11,66
V71 Eenvlaksvulling amalgaam € 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
V80 Wortelkanaalstift € 20,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 82,80
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
V91 Eenvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29

Maken en beoordelen foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto € 12.24
X21 Kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25.66
X24 Schedelfoto € 31,49
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
X34 Beoordelen schedelfoto € 23,32

Abonnementstarieven

Code Prestaties Tarief
Z10 Abonnement categorie A per maand € 7,58
Z20 Abonnement categorie B per maand € 11,66
Z30 Abonnement categorie C per maand € 15,74
Z40 Abonnement categorie D per maand € 19,24
Z50 Abonnement categorie E per maand € 23,32
Z60 Abonnement categorie F per maand € 6,41

* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tariefbeschikking is altijd leidend. de tandarts of de KNMT (de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen) is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

**Een niet nagekomen afspraak valt niet onder de NZA-lijst. Een tandartsafspraak kost €20,00 per 10 minuten ingeplande tijd en een afspraak bij de mondhygiënist €20,00 euro per 15 minuten ingeplande tijd. Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.