Tandarts Deelstra

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Tandheelkunde Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €14,33
A15 Oppervlakte verdoving €7,45
A20 Behandeling onder algehele narcose **

Verdoving door middel van een roesje

Code Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €35,77

Consultatie en diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleemgericht consult €21,78
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan €28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €57,31
C70 Keuringsrapport met bitewingfotos **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfotos **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring **
C80 Mondzorg aan huis €17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €45,85
C85 Weekendbehandeling €21,78
C86 Avondbehandeling €21,78
C87 Nachtbehandeling €21,78
C90 Niet nagekomen afspraak

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €31,52
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €240,71
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €17,19
E31 Snij-/ hoektand €114,62
E32 Premolaar €160,47
E33 Molaar €206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling €22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie €80,24
E37 Kijkoperatie €68,77
E40 Directe pulpa-overkapping €28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €22,92
E44 Verwijderen spalk €5,73
E45 Aanbrengen rubberdam €11,46
E51 Verwijderen van kroon of brug €34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €28,66
E53 Verwijderen van wortelstift €40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €28,66
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €45,85
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt €45,85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €45,85
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €57,31
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €28,66
E85 Elektronische lengtebepaling €14,33
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €57,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak €71,64

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie €85,97
G11 Scharnierasbepaling €85,97
G12 Centrale relatiebepaling €80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen €57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte €28,66
G16 Therapeutische positiebepaling €28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal €57,31
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding €57,31
G61 Instructie spieroefeningen €57,31
G62 Occlusale spalk €154,74
G63 Repositiespalk €229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen €315,22
G66 Biofeedbacktherapie €51,58
G67 Behandeling triggerpoint €63,04
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €45,85
G69 Opbeetplaat €63,04
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €286,56
G72 Controlebezoek MRA €28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk €45,85

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies €42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €32,09
H21 Kosten hechtmateriaal €5,92
H26 Hechten weke delen €63,04
H33 Hemisectie van een molaar €68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €91,70
H44 Primaire antrumsluiting €63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,19
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €80,24
H60 Marsupialisatie €80,24
H65 Primaire sluiting €154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €183,40
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €57,31

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63.56
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 97.79
J03 Proefopstelling € 132.01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44.00
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29.34
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19.56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234.69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146.68
J11 Prepareren donorplaats € 132.01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141.79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68.45
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83.12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127.12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 58.67
J19 Toeslag esthetische zone € 63.56
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223.44
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73.34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161.35
J27 Vervangen implantaat € 223.44
J28 Plaatsen volgend implantaat € 92.41
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment € 34.71
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102.68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 112.45
J33 Kosten implantaat € 314.04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9.78
J36 Verwijderen implantaat € 32.27
J37 Vervangen volgend implantaat € 92.41
J40 Twee magneten/drukknoppen € 151.57
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 34.23
J42 Staaf tussen twee implantaten € 200.46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63.56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24.45
J50 Boven- en onder klikgebit € 503.60
J51 Onder-klikgebit € 327.58
J52 Boven-klikgebit € 327.58
J53 Omvorming klikgebit € 97.79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127.12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146.68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107.56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132.01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53.78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88.01
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 136.90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171.13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195.57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220.02
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 53.78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102.68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127.12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151.57
J78 Verwijderen en vervangen drukknop € 24.45
J79 Verwijderen en vervangen steg € 45.47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497.73
J97 Overheadkosten implantaten € 171.85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97.25

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12.85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12.85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12.85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 25.79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5.73
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17.19
M40 Fluoridebehandeling € 14.33
M61 Mondbeschermer € 25.79

Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40.12
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 45.85
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85.97
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63.04
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171.94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63.04
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57.31
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.19
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 171.94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 229.25
P27 Reoccluderen € 57.31
P28 Naregistratie en remounten € 57.31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45.85
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372.53
P31 Wortelkap met stift € 143.28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85.97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57.31
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234.98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320.95
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.66
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34.39
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63.04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85.97
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.33
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.39
P45 Noodkunstgebit € 114.62
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40.12
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 45.85
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28.66
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 160.47
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 45.85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 45.85

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay € 68.77
R09 Tweevlaks composiet inlay € 131.82
R10 Drievlaks composiet inlay € 171.94
R11 Eenvlaksinlay € 103.16
R12 Tweevlaksinlay € 160.47
R13 Drievlaksinlay € 229.25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.66
R24 Kroon € 252.17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd € 68.77
R29 Confectiekroon € 51.58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57.31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 57.31
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 114.62
R40 Eerste brugtussendeel € 171.94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85.97
R46 Brugverankering, per anker € 57.31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143.28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 28.66
R55 Gipsslot met extra afdruk € 28.66
R60 Plakbrug zonder preparatie € 114.62
R61 Plakbrug met preparatie € 171.94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40.12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22.92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63.04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63.04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34.39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 57.31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.66
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68.77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114.62
R80 Temporaire, eerste voorziening € 28.66
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11.46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151.88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166.21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element € 22.92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 88.83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 103.16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45.85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  (behandeltijd tot 20 minuten) € 60.18
T42 Consult parodontale nazorg (behandeltijd vanaf 20 minuten) € 87.11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  (behandeltijd vanaf 45 minuten) € 115.77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154.17
T57 Toepassing lokaal medicament € 61.90
T60 Evaluatieonderzoek € 151.88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166.21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186.27
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 286.56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 343.87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154.17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149.01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71.64
T80 Tandvleestransplantaat € 123.22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100.30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54.45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) € 143.28
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 343.87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 114.62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186.27
T87 Kroonverlenging per element € 186.27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343.87
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154.17
T91 Pocketregistratie € 34.39
T92 Parodontiumregistratie € 68.77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40.12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77.37
T95 (Draad)Spalk € 22.92
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 57.31

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €15,06
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,05
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €15,06

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68.77
V30 Fissuurlak, eerste element € 25.79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.46
V70 Parapulpaire stift € 11.46
V71 Eenvlaksvulling amalgaam € 24.07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38.40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49.86
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69.92
V80 Wortelkanaalstift € 20.06
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 35.53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 49.86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 61.32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 81.38
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.60
V91 Eenvlaksvulling composiet € 45.85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60.18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71.64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91.70

Maken en beoordelen foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto € 16.05
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto € 12.04
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68.77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68.77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25.22
X24 Schedelfoto € 30.95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194.86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57.31
X34 Beoordelen schedelfoto € 22.92

Abonnementstarieven

Code Prestaties Tarief
Z10 Abonnement categorie A per maand €7,45
Z20 Abonnement categorie B per maand €11,46
Z30 Abonnement categorie C per maand €15,47
Z40 Abonnement categorie D per maand €18,91
Z50 Abonnement categorie E per maand €22,92
Z60 Abonnement categorie F per maand €6,30

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Serviceprestaties niet vallend onder de NZA lijst:

1. Niet nagekomen afspraak (ngzb)

> tandarts € 20,00 per 10 minuten ingeplande tijd
> mondhygiëniste € 20,00 per 15 minuten ingeplande tijd
> orthodontie 75% van het maandbedrag voor beugelconsult

Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.