Tandarts Deelstra

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld.

Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022

Tandheelkunde Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €  15,43
A15 Oppervlakte verdoving €   8,02
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €  49,38

Consultatie en diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C001

C002
Consult ten behoeve van een intake

Consult voor een periodieke controle
€ 46,91

€ 23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23,45
C011

C012
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
€ 111,10

€ 111,10
C013 Studiemodellen  € 30,86
C70 Keuringsrapport met bitewingfotos **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfotos **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring **
C020 Mondzorg aan huis € 18,52
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 25,92
C90 Niet nagekomen afspraak

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 30,15
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,95
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259,24
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 18,52
E31 Snij-/ hoektand € 123,45
E32 Premolaar € 172,83
E33 Molaar € 222,20
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 24,69
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 86,41
E37 Kijkoperatie € 74,07
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,86
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,34
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,69
E44 Verwijderen spalk €  6,17
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,34
E51 Verwijderen van kroon of brug € 37,03
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,86
E53 Verwijderen van wortelstift € 43,21
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,86
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,86
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 43,21
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,86
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49,38
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 86,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 55,55
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 46,29
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 49,38
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49,38
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 61,72
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,86
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,43
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 83,33
E87

E88
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalgangen
€ 61,72

€ 61,72
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 49,38
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,52
E97 Uitwendig bleken per kaak € 77,15

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie € 92,59
G11 Scharnierasbepaling € 92,59
G12 Centrale relatiebepaling € 86,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 61,72
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 555,51
 G15 Voor het behouden van beethoogte € 30,86
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,86
G20 Beetregistratie intra-oraal € 61,72
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 61,72
G61 Instructie spieroefeningen € 58,31
G62 Occlusale spalk € 166,65
G63 Repositiespalk € 
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 
G65 Indirect planmatig inslijpen € 339,48
G66 Biofeedbacktherapie
G67 Behandeling triggerpoint
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €  49,38
G69 Opbeetplaat € 67,90
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 308,62
G72 Controlebezoek MRA € 30,86
G73 Reparatie MRA met afdruk € 49,38
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 61,72

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies € 46,29
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,29
H26 Hechten weke delen € 67,90
H33 Hemisectie van een molaar € 74,07
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 74,07
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55,55
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 37,03
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 74,07
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 98,76
H44 Primaire antrumsluiting € 67,90
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 61,72
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,52
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 86,41
H60 Marsupialisatie € 86,41
H65 Primaire sluiting € 166,65
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 86,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 166,65
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 117,27
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 197,51
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 61,72

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie € 68.48
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 105,35
J03 Proefopstelling € 142,22
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 47,41
J06 Vrijleggen foramen mentale € 31,61
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 21,07
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 252,84
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 158,03
J11 Prepareren donorplaats € 142,22
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 152,76
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting **
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €  89,55
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 136,96
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad €  63,21
J19 Toeslag esthetische zone €  68,48
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 240,73
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €  79,01
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 173,83
J27 Vervangen implantaat € 240,73
J28 Plaatsen volgend implantaat €  99,56
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment €  37,40
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 110,62
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 121,15
J33 Kosten implantaat € 338,74
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €  10,54
J36 Verwijderen implantaat €  34,77
J37 Vervangen volgend implantaat €  99,56
J45 Plaatsen eerste drukknop € 126,42
J41 Plaatsen elke volgende drukknop €  36,87
J42 Staaf tussen twee implantaten € 215,97
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 68,48
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 26,34
J50 Boven- en onder klikgebit € 542,55
J51 Onder-klikgebit € 352,92
J52 Boven-klikgebit € 352,92
J53 Omvorming klikgebit € 105,35
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 136,96
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 158,03
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 184,36
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €  89,55
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 115,89
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 142,22
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €  57,94
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €  94,82
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 147,49
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 184,36
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 210,70
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 237,04
J74 Reparatie zonder staafdemontage €  57,94
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 110,62
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 136,96
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 163,29
J78 Verwijderen en vervangen drukknop €  536,23
J79 Verwijderen en vervangen steg € 
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 536,23
J97 Overheadkosten implantaten € 182,78
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 103,44

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,84
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,84
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 27,78
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,17
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,52
M40 Fluoridebehandeling per kaak € 15,43
M61 Mondbeschermer € 27,78

Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 87,03
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct , per kaak € 87,65
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit per kaak € 43,21
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,52
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 49,38
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 92,59
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66,66
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 185,17
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 30,86
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 61,72
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,52
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 185,17
P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 246,89
P046 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 49,38
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 401,20
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 92,59
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 61,72
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 253,07
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 345,65
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37,03
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaar € 83,33
P045 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15,43
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit per kaak € 120,58
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect , per kaak € 75,92
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct, per kaak € 79,01
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak € 43,21
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 18,52
P071 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 49,38
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
P067 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,86
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 172,83
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 49,38

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay € 72,35
R09 Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10 Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11 Eenvlaksinlay € 108,53
R12 Tweevlaksinlay € 168,82
R13 Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,15
R24 Kroon op natuurlijk element € 271,58
R29 Confectiekroon € 55,55
R31 Opbouw plastisch materiaal € 61,72
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 61,72
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 123,45
R34 Kroon op implantaat € 246,89
R40 Eerste brugtussendeel € 185,17
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 92,59
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154,31
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 30,86
R55 Gipsslot met extra afdruk € 30,86
R60 Plakbrug zonder preparatie € 123,45
R61 Plakbrug met preparatie € 185,17
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 43,21
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,69
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67,90
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 67,90
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 61,72
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,86
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 74,07
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 123,45
R80 Temporaire, eerste voorziening € 30,86
R85 Temporaire, volgende voorziening € 12,34
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
T021 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, complex € 33,33
T022 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, standaard € 24,69
T032 Evaluatie initiële behandeling / chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 110,10
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 67,90
T042 Consult parodontale nazorg (behandeltijd vanaf 20 minuten) € 93,82
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  (behandeltijd vanaf 45 minuten) € 124,68
T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04
T57 Toepassing lokaal medicament € 62,97
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 200,60
T071 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 308,62
T072 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 370,34
T073 Directe post-operatieve zorg, kort € 61,72
T074 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 166,04
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 77,15
T141
T142
Tandvleestransplantaat
Recessie bedekking met verplaatste lap
€ 117,27
€ 370,34
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 108,02
T102 Tandvleescorrectie, per element € 58,64
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) € 154,31
T111 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 370,34
T112 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 123,45
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 200,60
T121 Kroonverlenging per element € 200,60
T122 Kroonverlenging per sextant € 370,34
T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 61,72
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166,04
C014 Pocketregistratie € 37,03
C015 Parodontiumregistratie € 74,07
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
T162 Behandeling tandvleesabces € 66,66
T164 (Draad)Spalk € 61,72
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,72

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 16,22
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 14,06
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 16,22

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 74,07
V30 Fissuurlak, eerste element € 27,78
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,43
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,17
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,34
V70 Parapulpaire stift € 12,34
V80 Wortelkanaalstift € 21,60
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 38,27
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 53,70
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 66,04
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 87,65
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,26
V91 Eenvlaksvulling composiet € 49,38
V92 Tweevlaksvulling composiet € 64,81
V93 Drievlaksvulling composiet € 77,15
V94 Meervlaksvulling composiet € 98,76

Maken en beoordelen foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto € 17,28
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto € 12,96
X21 Kaakoverzichtsfoto € 74,07
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 74,07
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 27,16
X24 Schedelfoto € 33,33
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 209,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 61,72
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,69

* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tariefbeschikking is altijd leidend. de tandarts of de KNMT (de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen) is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

**Een niet nagekomen afspraak valt niet onder de NZA-lijst. Een tandartsafspraak kost €20,50 per 10 minuten ingeplande tijd en een afspraak bij de mondhygiënist €20,50 euro per 15 minuten ingeplande tijd. Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.