Tandarts Deelstra

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld.

Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €  15,07
A15 Oppervlakte verdoving €   7,84

Consultatie en diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60,29
C70 Keuringsrapport met bitewingfotos **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfotos **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring **
C80 Mondzorg aan huis € 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
C85 Weekendbehandeling € 22,91
C86 Avondbehandeling € 22,91
C87 Nachtbehandeling € 22,91
C90 Niet nagekomen afspraak

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 18,09
E31 Snij-/ hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
E37 Kijkoperatie € 72,35
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk €  6,03
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,07
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97 Uitwendig bleken per kaak € 75,37

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90,44
G11 Scharnierasbepaling € 90,44
G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
 G15 Voor het behouden van beethoogte € 30,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60,29
G61 Instructie spieroefeningen € 58,31
G62 Occlusale spalk € 162,79
G63 Repositiespalk € 
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 
G65 Indirect planmatig inslijpen € 331,61
G66 Biofeedbacktherapie
G67 Behandeling triggerpoint
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €  48,23
G69 Opbeetplaat € 64,14
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 Reparatie MRA met afdruk € 46,65

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 66,32
H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03 Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €  72,03
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €  87,46
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad €  61,74
J19 Toeslag esthetische zone €  66,88
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €  77,17
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J27 Vervangen implantaat € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat €  97,24
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment €  36,53
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €  10,29
J36 Verwijderen implantaat €  33,96
J37 Vervangen volgend implantaat €  97,24
J45 Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J41 Plaatsen elke volgende drukknop €  36,01
J42 Staaf tussen twee implantaten € 210,94
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
J50 Boven- en onder klikgebit € 529,92
J51 Onder-klikgebit € 344,71
J52 Boven-klikgebit € 344,71
J53 Omvorming klikgebit € 102,90
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €  87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €  56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €  92,61
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
J74 Reparatie zonder staafdemontage €  56,59
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
J78 Verwijderen en vervangen drukknop €  25,72
J79 Verwijderen en vervangen steg € 
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
J97 Overheadkosten implantaten € 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,52
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,52
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 27,13
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,03
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,09
M40 Fluoridebehandeling per kaak € 15,07
M61 Mondbeschermer € 27,13

Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,09
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48,23
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
P27 Reoccluderen € 60,29
P28 Naregistratie en remounten € 60,29
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
P31 Wortelkap met stift € 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15,07
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
P45 Noodkunstgebit € 120,58
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 42,20
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 18,09
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 48,23
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,15
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 168,82
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 48,23
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 48,23

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay € 72,35
R09 Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10 Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11 Eenvlaksinlay € 108,53
R12 Tweevlaksinlay € 168,82
R13 Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,15
R24 Kroon op natuurlijk element € 265,28
R29 Confectiekroon € 54,26 
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29 
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 120,58 
R34 Kroon op implantaat € 241,17
R40 Eerste brugtussendeel € 180,88
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55 Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60 Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61 Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
R80 Temporaire, eerste voorziening € 30,15
R85 Temporaire, volgende voorziening € 12,06
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T021 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, complex € 32,56
T022 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, standaard € 24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling / chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
T042 Consult parodontale nazorg (behandeltijd vanaf 20 minuten) € 91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  (behandeltijd vanaf 45 minuten) € 121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
T57 Toepassing lokaal medicament € 62,97
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
T071 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 301,46
T072 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 361,75
T073 Directe post-operatieve zorg, kort € 60,29
T074 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162,19
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
T141
T142
Tandvleestransplantaat
Recessie bedekking met verplaatste lap
€ 114,55
€ 361,75
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57,28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) € 150,73
T111 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 361,75
T112 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
T121 Kroonverlenging per element € 195,95
T122 Kroonverlenging per sextant € 361,75
T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162,19
C91 Pocketregistratie € 36,18
C92 Parodontiumregistratie € 72,35
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
T164 (Draad)Spalk € 24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 15,84
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,84

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72,35
V30 Fissuurlak, eerste element € 27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,07
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,06
V70 Parapulpaire stift € 12,06
V80 Wortelkanaalstift € 21,10
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 85,61
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04
V91 Eenvlaksvulling composiet € 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet € 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet € 96,47

Maken en beoordelen foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto € 16,88
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto € 12,66
X21 Kaakoverzichtsfoto € 72,35
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
X24 Schedelfoto € 32,56
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,12

* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tariefbeschikking is altijd leidend. de tandarts of de KNMT (de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen) is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

**Een niet nagekomen afspraak valt niet onder de NZA-lijst. Een tandartsafspraak kost €20,00 per 10 minuten ingeplande tijd en een afspraak bij de mondhygiënist €20,00 euro per 15 minuten ingeplande tijd. Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.