Tandarts Deelstra

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld.

Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024

Tandheelkunde Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings-  infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €  17,60
A15 Oppervlakte verdoving €   9,15

Consultatie en diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C001

C002
Consult ten behoeve van een intake

Consult voor een periodieke controle
€ 53,50

€ 26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75
C011

C012
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
€ 126,72

€ 126,72
C013

C014

C015

C016
Studiemodellen 

Pocketregistratie

Parodontiumregistratie

Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
€ 35,20

€ 42.24

€ 84,48

€ 211,20
C020 Mondzorg aan huis € 21,12
C021

C022
Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

Droogleggen van elementen door middel van een rubber lapje
€ 29,57

€ 14,08
C90 Niet nagekomen afspraak

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 58,12
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 21,12
E31 Snij-/ hoektand € 140,80
E32 Premolaar € 197,12
E33 Molaar € 253,44
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 28,16
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 98,56
E37 Kijkoperatie € 84,48
E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14,08
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 28,16
E44 Verwijderen spalk €  7,04
E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30
E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20
E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20
E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 52,80
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20
E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
E87

E88
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 70,40

€ 70,40
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12
E97 Uitwendig bleken per kaak € 88,00

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G09

G10
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

Niet-standaard beetregistratie
€ 38,02

€ 105,60
G11 Scharnierasbepaling € 105,60
G12 Centrale relatiebepaling € 98,56
G13 Protrale/laterale bepalingen € 70,40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61
 G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35,20
G16 Therapeutische positiebepaling € 35.20
G20 Beetregistratie intra-oraal € 70,40
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40
G61 Instructie spieroefeningen € 58,31
G62 Stabilisatieopbeetplaat € 190,08
G65 Indirect planmatig inslijpen € 387,21
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €  56,32
G69 Opbeetplaat € 77,44
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01
G72 Controlebezoek MRA € 35,20
G73 Reparatie MRA met afdruk € 56,32
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 70,40

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies € 52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 39,42
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36
H26 Hechten weke delen € 77,44
H33 Hemisectie van een molaar € 84,48
H34

H35
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 84,48

€ 84,48
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42,24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 112,64
H44 Primaire antrumsluiting € 77,44
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element € 70,40
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, volgend element in dezelfde zitting € 21,12
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56
H60 Marsupialisatie € 98,56
H65 Primaire sluiting € 190,08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06
J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09
J012

J013
Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen
€ 90,07

€ 180,13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54,04
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J051

J052
Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Prepareren donorplaats
€ 24,02

€ 162,12
J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft € 288,21
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 180,13
J022 Kaakverbreding en/of verhoging  in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 174,13
J030 Kaakverbreding en/of verhoging per sextant, tijdens het implanteren €  102,07
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 156,11
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren €  72,05
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft €  81,06
J040

J041
Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Plaatsen volgend implantaat, per kaak
€ 275,00

€ 113,48
J042

J043
Plaatsen eerste tandvleesvormer

Plaatsen volgende tandvleesvormer
€  90,07

€ 42,63
J044

J045
Verwijderen implantaat

Moeizaam verwijderen implantaat
€ 39,63

€ 198,14
J046 Vervangen eerste implantaat € 274,40
J047

J048

J049

J050
Vervangen volgend implantaat

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

Plaatsen van twee implantaten in de tandenloze onderkaak voor een klikgebit

Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
€ 113,48

€ 209,55

€ 611,85

kostprijs
J054

J055
Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
€ 126,09

€ 135,10
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 138,10
J057 Kosten implantaat € 387,76
J058

J059

J060
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

Grondig submucosaal reinigen implantaat

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
€ 12,01

€ 28,22

€ 312,23
J070 Plaatsen eerste drukknop € 144,11
J071 Plaatsen elke volgende drukknop €  42,03
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45
J081 Klikgebit in de onderkaak € 402,29
J082 Klikgebit in de bovenkaak € 402,29
J083 Omvorming tot klikgebit € 120,09
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11
J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13
J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten €  102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162,12
J090 Specifiek consult nazorg implantologie €  66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie €  108,08
J100 Opvullen klikgebit zonder staafdemontage € 168,12
J101 Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 210,15
J102 Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18
J103

J104
Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
€ 270,20

€  21,12
J105 Reparatie klikgebit zonder staafdemontage €  66,05
J106 Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 126,09
J107 Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11
J108 Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 186.14
J109 Verwijderen en vervangen drukknop € 30,02
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 577,75
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120,94

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 15,78
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 21,12
M40 Fluoridebehandeling per kaak € 17,60
M61 Mondbeschermer of fluoridekap € 31,68

Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 99,27
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct , per kaak € 99,97
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit per kaak € 49,28
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 105,60
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 211,20
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20
P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60
P046 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105,60
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 288,64
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 394,25
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting € 42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaar € 95,04
P045 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 17,60
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit per kaak € 140,80
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect , per kaak € 86,59
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct, per kaak € 90,11
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak € 49,28
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P071 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 46,55
P067 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 35,20
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 197,12
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 56,32

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay € 84,48
R09 Tweevlaks composiet inlay € 161,92
R10 Drievlaks composiet inlay € 211,20
R11 Eenvlaksinlay € 126,72
R12 Tweevlaksinlay € 197,12
R13 Drievlaksinlay € 281,60
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 35,20
R24 Kroon op natuurlijk element € 309,76
R29 Confectiekroon € 63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 140,80
R34 Kroon op implantaat € 281,60
R40 Eerste brugtussendeel € 211,20
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20
R55 Gipsslot met extra afdruk € 35,20
R60 Plakbrug zonder preparatie € 140,80
R61 Plakbrug met preparatie € 211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 49,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16
R67

R70
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 30,27

€ 77,44
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 77,44
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80
R80 Tijdelijke kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20
R85 Tijdelijke kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204.16
T021 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, complex € 38,02
T022 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling / chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg  € 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg   € 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 228,80
T071 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 352,01
T072 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 422,41
T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T074 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting € 189,38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00
T141

T142
Tandvleestransplantaat

Recessie bedekking met verplaatste lap
€ 133,76

€ 422,41
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 123,20
T102 Tandvleescorrectie, één element € 66,88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 176,00
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 422,41
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 140,80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228,80
T121 Kroonverlenging één element € 228,80
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 422,41
T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38
C014 Pocketregistratie € 42,24
C015 Parodontiumregistratie € 84,48
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163

T164
Toepassing lokaal medicament

(Draad)Spalk
€ 76,03

€ 28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 18,50
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 16,03
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 18,50

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 84,48
V30 Aanbrengen van fissuurlak, eerste element (sealen) € 31,68
V35 Aanbrengen van fissuurlak (sealen), ieder volgend element in dezelfde zitting € 17,60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €   7,04
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 40,83
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 99,97
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75
V91 Eenvlaksvulling composiet € 56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 176,00

Maken en beoordelen foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto  (per opname) € 19,71
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto € 14,78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84,48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 84,48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239,36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40
X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16

* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tariefbeschikking is altijd leidend. de tandarts of de KNMT (de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen) is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

**Een niet nagekomen afspraak valt niet onder de NZA-lijst. Een niet nagekomen tandartsafspraak kost € 22,50 per 10 minuten ingeplande tijd en een niet nagekomen afspraak bij de mondhygiënist € 22,50 euro per 15 minuten ingeplande tijd.
Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd.